środa 14.12, godz. 17:00

Spotkania z Joanną Olech

Zapraszamy na 2 spotkania z Joanną Olech:

*godz. 11.00 – spo­tka­nie dla szkół pod­sta­wo­wych z klas 3-6 – zapisy pod adresem: pod­glo­bu­sem@​liberglob.​pl – zarezerwowane!

*godz. 17.00 – spo­tka­nie otwar­te dla wszystkich, szczególnie dla ro­dzin z dzieć­mi

Wstęp wolny!
In­for­ma­cje i re­zer­wa­cje: pod­glo­bu­sem@​liberglob.​pl.

Joanna Olech – zapalona propagatorka czytelnictwa i dobrego designu. Krytyk literacki, jurorka konkursów literackich i ilustratorskich, członek Polskiej Sekcji IBBY, pisarka i ilustratorka. Publikuje w „Tygodniku Powszechnym”, „Rzeczypospolitej”, „Nowych Książkach” i wielu innych czasopismach. Laureatka licznych nagród i wyróżnień za teksty książek i ilustracje , m.in.: nagrodę Naszej Księgarni, nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego, nagrodę specjalną Polskiej Sekcji IBBY. Jest absolwentką warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Projekt „Chodzi o czytanie! Spotkania Pod Globusem” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Bieżące

Ubiegłe

2022

2021

2020