Kontakt

Księgarnia pod Globusem
ul. Długa 1
31-147 Kraków

pn–pt 10.00–18.00
sobota 10.00–14.00

12 422 17 39

[email protected]

Liberglob sp. z o.o.
NIP 676-24-30-506

mBank 33 1140 2004 0000 3902 7674 1783

ZRÓB ZAKUPY ON-LINE

Słowniczek

„Wydawca” - Liberglob Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Długiej 1, 31-147 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Kraków Śródmieście Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370601, NIP: 676-24-30-506, REGON 121370370, kapitał zakładowy 5 000 zł, będąca wydawcą Bonu Prezentowego;

„Księgarnia” – tradycyjny sklep Księgarnia Pod Globusem

„Bon Prezentowy Księgarni Pod Globusem” – tekturowy bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w księgarni;

„Nabywca” – osoba, która nabywa od Wydawcy Bon Prezentowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

„Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu Prezentowego.

 

I. Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Prezentowego oraz do przyjmowania go do realizacji w Księgarni. Przekazanie Nabywcy Bonu Prezentowego może być dokonane wyłącznie w Księgarni.

2. Bon prezentowy nie może zostać zrealizowany poprzez zakupy w księgarni internetowej www.liberglob.pl.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Prezentowego. Zapłata za Bon Prezentowy w Księgarni może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej.

4. Bon Prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

5. Bon Prezentowy może być wykorzystany przez każdego Użytkownika, który przedstawi Bon Prezentowy w Księgarni Pod Globusem.

6. Bon Prezentowy jest ważny przez okres kolejnych 6 (sześciu) miesięcy od daty jego zakupu.

 

II. Zasady korzystania

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Księgarni wyłącznie ważne terminowo Bony Prezentowe.

2. Przy realizacji Bonu Prezentowego Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Prezentowego.

3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Prezentowego.

4. Bon Prezentowy po przekroczeniu terminu ważności jest nieważny.

 

III. Postanowienia końcowe

1. Nabycie Bonu Prezentowego przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.liberglob.pl oraz w Księgarni Pod Globusem. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

3. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego www.liberglob.pl, dostępnym na stronie internetowej www.liberglob.pl, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.